Άντρας παραλίγο να συνθλιβεί από διερχόμενο τρένο

Λίγο ακόμα και θα τον είχε σκοτώσει.