Υπάλληλος εκτός εαυτού διαλύει τα πάντα μέσα στο γραφείο του

Αφού διέλυσε το γραφείο του ξέσπασε και στους τοίχους..