Ένα αποκαλυπτικό βίντεο για τα εμφιαλωμένα νερά που πίνουμε

Ένα σημαντικό βοήθημα για εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα το νερό ή και για άλλους σχετικούς σκοπούς.

Katohika