Να γιατί πρέπει να προσέχεις πως να φέρεσαι σε άτομα που οδηγούν μεγάλα οχήματα

Μάλλον θα ήταν το αφεντικό του.