Το διάγγελμα του Προέδρου Δημοκρατίας της Κύπρου

Το διάγγελμα που εξέδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης