Έτσι χρησιμοποιείται σωστά ένας εκσκαφέας

Και έχει και μηδενική κατανάλωση πετρελαίου..