Γρήγορος εκχιονισμός της σκεπής με δυο κινήσεις

Έτσι καθαρίζουν τις σκεπές στην Σλοβενία..