Ελέφαντας επιτίθεται αιφνιδίως σε νεαρό που τον τραβάει βίντεο

Όσο πιο κοντινά τα βίντεο τόσο πιο επικίνδυνα..