Μέχρι και τα έμβρυα στην κοιλιά της μάνας τους χορεύουν Gangman style

Το έμβρυο ήταν μόλις 32 εβδομάδων.