Φτάνω στο Θεό - Νικηφόρος

Φτάνω στο Θεό το καλύτερο που μου έχει τύχει

είσαι εσύ γι αυτό στο δικό μου σε έχω παραμύθι

Φτάνω στο Θεό μες στον κόσμο

που υπάρχεις μόνο είναι αρκετό

ότι κι αν πω στο αφιερώνω