Ο νέος Google Chrome 25 θα μπορεί να δέχεται φωνητικές εντολές

Ας ελπίσουμε η νέα δυνατότητα του Google Chrome 25 να υποστηρίζει και την Ελληνική γλώσσα