Στείλτε γράμματα με γραμματόσημα από σοκολάτα

Στο ταχυδρομείο του Βελγίου δημιούργησαν γραμματόσημα που έχουν γεύση από σοκολάτα.