Πως μοιράζουν τα γράμματα στην Κορέα

Το μόνο που χρειάζεται να έχεις είναι εξαιρετικό σημάδι.