Υπέρβαρη γυναίκα στη θάλασσα ζητάει μια χείρα βοηθείας

Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό..