Πως ανοίγουμε εύκολα τα καπάκια που συνεχίζουν να αντιστέκονται

Το μόνο που χρειάζεται είναι να εφαρμόσουμε μια κολλητική ταινία στην μια πλευρά του βάζου..