-->

Εντυπωσιακή κατεδάφιση γέφυρας σε μόλις 19 δευτερόλεπτα

Εντυπωσιακή έκρηξη