Πως να κλέψεις ένα ποδήλατο σε 10 δευτερόλεπτα

Απαραίτητη προϋπόθεση να ξέρεις σούζα.. και να σ' αρέσει η φυλακή