Κροκόδειλος κανίβαλος τρώει ζωντανό έναν άλλο μικρότερο κροκόδειλο

Κροκόδειλος κανίβαλος τρώει ένα άλλο κροκόδειλο πολύ μικρότερο σε μέγεθος και ηλικία.