-->

Τα κυβάκια που θα σου κάψουν το μυαλό

Ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά τοποθετείς τα κομμάτια καθορίζει το εάν θα περισσέψουν η όχι..