Πως μπορούν να σου κλέψουν το laptop σου μπροστά στα μάτια σου

Του το πήραν και δεν κατάλαβε τίποτα.