Μάχη άντρα με ανακόντα στις λάσπες

Πολύ επικίνδυνο.