Μικροομολογιούχοι: Πως το κράτος άρπαξε τις οικονομίες μιας ζωής

15000 οικογένειες βοήθησαν το ελληνικό δημόσιο αποταμιεύοντας σε ομόλογα όταν τους το ζήτησε.

Όμως αυτό τις εξαπάτησε και δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα, αρπάζοντας τις οικονομίες μιας ζωής.