Τι μπορεί να πάθει η μπάλα του μπάσκετ όταν την παραφουσκώνουμε

Πολύ λογικό.. Πρόβλημα θα είχαμε αν είχε σκάσει κοντά σε κάποιο χέρι η πόδι..