Όταν νερό και ήχος μπερδεύονται στο ίδιο πείραμα, το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει

Ένα ηχείο, μερικά μέτρα λάστιχο νερού, ρύθμιση της συχνότητας και το πείραμα ξεκινά..