Νταλίκα εναντίον μικρού φορτηγού

Δυστυχώς το υλικό αφαιρέθηκε από τον χρήστη!!

Το διέλυσε.