Πως μπορείς να εκνευρίσεις έναν οδηγό λεωφορείου

Αφού δεν κατέβηκε να τη δείρει πάλι καλά.