-->

Σκοτείνιασε ο ουρανός από τις ακρίδες στην Αίγυπτο

Υπολογίζεται ότι εμφανίστηκαν περίπου 30 εκατομμύρια ακρίδες οι οποίες κατέστρεψαν αγροτικές καλλιέργειες στην Αίγυπτο.