Παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής κατουρήθηκε στα γέλια

Να ξέραμε και το λόγο που λύθηκε στα γέλια..