Έκατσε να φάει για πλάκα μια μπουνιά και έμεινε αναίσθητος

Όσο να 'ναι μια σκοτοδίνη την ένιωσε