Ποδηλάτες στο δάσος ενάντια σε ελάφι

Ποδηλάτης - Ελάφι: 0-1