Τι πρόβλημα υπάρχει με τα Ρώσικα αυτοκίνητα

Διαλύονται σαν να είναι ψεύτικα.