Για όσους δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή όταν ανεβαίνουν στη σκάλα

Πτώση από σκάλα.. πιθανή και μια βόλτα από το νοσοκομείο..