Τρόφιμος φυλακών στις ΗΠΑ υπέστη σκληρά βασανιστήρια από σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Κρατούμενος φυλακών στις ΗΠΑ δέχεται σχεδόν εξ επαφής ψεκασμούς από σπρέι πιπεριού.