Όταν τα σκυλιά βρίσκονται αντιμέτωπα με το φτέρνισμα

Κάποιος να πάρει σε αυτά τα σκυλιά ένα χαρτομάντιλο ή ένα χάπι κατά της αλλεργίας

.