Τι μας κάνει θειοκυανικός υδράργυρος και ένα αναμμένο σπίρτο

Εντυπωσιακή χημική αντίδραση..