Υπηρεσία η οποία παρέχει προφυλακτικά έκτακτης ανάγκης

Για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης..