-->

Ζωντανός Ουρανός - Καίτη Γαρμπή

Στον ζωντανό ουρανό θα ορκιστώ

δε θα πάψω μόνο εσένα όσο ζω να αγαπώ

δε θα πράξω ούτε ένα λεπτό

θα σε έχω σαν εικόνα σαν Θεό.