Σφοδροί άνεμοι διαλύουν ανεμογεννήτρια στη Δανία

Οι σφοδροί άνεμοι που έπνεαν κοντά στην πόλη Hornslet στην Δανία κατέστρεψαν ανεμογεννήτρια.

Ο μηχανισμός ασφαλείας για την πρόληψη των υπερβολικών στροφών φαίνεται πως δεν λειτούργησε