Αχθοφόρος με σπασμένο πόδι προσπαθεί να κάνει την δουλειά του

Το σπασμένο πόδι δεν εμπόδισε τον αχθοφόρο από το να προσπαθεί να μεταφέρει τις αποσκευές