-->

Περνώντας την διάσημη στροφή στο Cadwell Park "από αέρος"