-->

Αποτυχημένη γεώτρηση για κατασκευή πηγαδιού

Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζουμε.