-->

Γυναίκα οδηγός που δεν τη σταματά κανένα εμπόδιο

Ήθελε οπωσδήποτε να το παρκάρει.