-->

Τι κάνει μια γυναίκα όταν νομίζει πως δεν τη βλέπει κανείς

Περίμενε στη στάση λεωφορείου και έριξε και έναν χορό.