Ο καλύτερος τρόπος για τον καθαρισμό της καμινάδας

Ρώσικος τρόπος για τον καθαρισμό της καμινάδας.