-->

Κυνηγοί πυροβολούν αλιγάτορα επανειλημμένως στο κεφάλι μέχρι να τον σκοτώσουν

Οι κυνηγοί πυροβολούν πολλές φορές το τεράστιο ερπετό στο κεφάλι μέχρι να το σκοτώσουν.