Γιατί οι μεγάλες κοπέλες δεν κάνει να παίζουν με τις μπάλες

Γιατί πρέπει να ξέρεις να παίζεις με τις μπάλες..