-->

Μία δύσκολη μέρα στον Μεξικάνικο στρατό

Δύσκολες δοκιμασίες.. για σκληρούς στρατιώτες.