-->

Μετά - Γιώργος Παπαδόπουλος

Μετά θα σταματήσω την ανάσα μου

μετά θα ψάχνω λόγο για να ζήσω

κανέναν παραπάνω δεν αγάπησα

να φύγεις πριν το ομολογήσω.