Πυροδότηση αυτοσχέδιου μπαζούκα με νερό

Πυροδότηση που δεν στέφθηκε από πλήρη επιτυχία.