Ανόητος νεαρός που αγνοεί τους νόμους της φυσικής

Ανορθόδοξος τρόπος για να πηδήξεις.